by CAPE Media
Att jobba på CAPE

Framgångsrik Affärskultur

Vad är det som gör CAPE till en härlig arbetsplats? Det försöker vi sätta ord på varje dag! Många bolag säger att människorna är den främsta resursen, men för oss är det verkligen så. Vi är aldrig bättre än vårt senaste sälj. Det låter hårt, och så är det, men då är det också viktigt att komma ihåg att ha roligt och att alltid stötta varandra i med- och motgångar. Varje individ är ansvarig för sina resultat, men också för att gruppen mår bra och har förutsättningar att nå sina mål. Det är några av byggstenarna i vad vi kallar en framgångsrik affärskultur. För oss är framgångskulturen ett arbetssätt, men hur når vi dit? Några av de viktigaste delarna som bygger vår kultur är ett par ord som genomsyrar allt vi gör. Vi jobbar aktivt med dem varje dag- våra värdeord.

En av våra främsta tillgångar både internt och för våra uppdragsgivare! En viktigt konkurrensfördel och själva värdet i bolaget. Vi jobbar kontinuerligt med att skapa en ”självlärande organisation” och utbildar löpande alla medarbetare.

Inom försäljning är ständig utveckling otroligt viktigt! För att klara att hela tiden utmanas till utveckling krävs ödmjukhet, men utveckling skapar också en ödmjuk och prestigelös organisation.

Glädjen är bränslet i vår organisation! För att nå våra mål, krävs att vi har kul på vägen men glädjen är också ett resultat av våra framgångar, vår sammanhållning och vår stöttande kultur!

För att vara en effektiv organisation krävs inte bara att vi gör saker rätt utan också att vi gör rätt saker. Vår tid är vår och våra uppdragsgivares intäkt. Alla våra beslut utgår ifrån att alltid skapa största möjliga affärsnytta!

Vår organisation är väldigt transparent, alla har kunskap att ta ansvar för både bolaget och den egna affären. Det är vårt ansvar att göra det. Det gör oss inte bara mer effektiva som organisation utan också bättre på vad vi gör.

Vi har höga ambitioner och sätter tydliga mål. För att att nå dit krävs en strategi och viljan att prova nya vägar, men också insikten att fortsätta i rätt riktning oavsett vad som händer – det är målmedvetenhet!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More