Home Framgångskultur En framgångsrik affärskultur

En framgångsrik affärskultur

by Tobias Björkman

Vår framgångsrika affärskultur

Framgångskulturen, är helt avgörande för vår förmåga att skapa exceptionella resultat och särskilja oss som en långsiktigt lönsam partner för uppdragsförsäljning inom media. Vi har flera utmaningar, både i att driva försäljning och tillväxt i våra uppdrag och samtidigt göra det lönsamt för både våra uppdragsgivare och oss själva.

För att kunna vara kostnadseffektiva, högpresterande och lönsamma måste vi ta till vara på alla våra resurser så effektivt som möjligt och ta vara på varje individs fulla potential. Det är den förmågan – framgångskulturen, i kombination med våra anställda som utgör hela värdet i CAPE och som gör oss till en sån värdefull partner för våra uppdragsgivare.

Vad är en framgångsrik affärskultur?

Jag har många gånger fått frågan vad det är som gör oss bättre än andra bolag i vår bransch, eller för den delen  mediehusens egna säljorganisationer. I varje ny upphandling om nytt uppdrag måste vi utmana vår affärsidé och tron på vår egen förmåga. Svaret många förväntar sig är att vi skulle vara bättre säljare, vara mer pålästa och bättre utbildade, har en starkare hunger och vara mer motiverade än alla andra. Men det är väl vad alla säljbolag skulle svara? Det är bara hygienfaktorer, men det särskiljer oss inte.

Jag brukar istället svara att det är vår framgångsrika affärskultur som gör oss bättre än andra. Hur vi sätter upp tydliga mål  för vart vi vill ta våra uppdrag och plockar fram en strategi för hur vi ska nå dit. Ibland kan en strategi behöva omprövas och omarbetas och då krävs det också att vi är flexibla och kan göra den analysen tidigt.

För att klara det krävs att varje individ i organisationen är väl införstådd med strategin och har förmågan att arbeta aktivt med den. Sen ser vi till att helt enkelt göra rätt saker, på rätt sätt för att nå målet och där är vi alla överens om hur vi ska arbeta för att på bästa sätt nå resultat.

För att hela tiden ha koll på affären jobbar vi med målstyrning, mätning och uppföljning.

Vårt framgångsrecept i 3 punkter


1. Ett modernt ledarskap – delaktighet och transparens

För att kunna lyckas skapa och bibehålla arbetsglädje och effektivitet måste ledarskapet bygga på en grundläggande tro på individens förmåga. Tror du på dina medarbetare och deras affärsmässiga omdöme kan alla fatta beslut och ta ansvar för att föra bolaget framåt.

För att möjliggöra det krävs också insyn, delaktighet och transparens. Först då kan alla förväntas ta initiativ och fatta beslut. Vår kultur präglas av mod och uppmuntrar misstag, för det är bara så vi utvecklas. Fatta hellre ett dåligt beslut än inget alls!

2. Värderingar och laganda

För att skapa en självutvecklande organisation behövs en gemensam värdegrund. Det betyder en uppsättning värderingar som alla på bolaget känner sig delaktiga i, accepterar och förstår. Den blir kompassen för de beslut som fattas, för hur ni agerar mot varandra och er omgivning. Då behövs inte styrning uppifrån för att fatta beslut, göra rätt saker och göra saker rätt. Det gör inte bara bolaget effektivt i beslutsprocesser, kommunikation och utveckling utan skapar också arbetsglädje!

Vår kultur och våra tydligt formulerade värderingar gör också att rekryteringen av nya medarbetare blir betydligt enklare. Vi kan tydligt kommunicera vilka förväntningar vi har på oss själva och varandra och hur vi arbetar. Oftast är det tydligt redan från start om det är något kandidater går igång på.

3. Tydliga mål och meningsfull plan

Vi har alltid en extremt tydlig målsättning att arbeta mot. Det är ju målet och planen för hur vi når dit som avgör hur vi ska arbeta för att nå dit. Vart finns utvecklingspotential och vilka prioriteringar ska vi göra. Det är ju också målet och planen som gör att det går att mäta hur det går och ibland ompröva vissa beslut.

 

Nu har du fått en bra inblick i hur vi arbetar, kanske söker du en ny arbetsplats eller kanske jobbar du någonstans där ni behöver en säljpartner? Slå gärna en signal och berätta mer!

Du kanske också gillar:

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More