by CAPE Media

Din externa säljpartner

Vi är ett säljbolag inom media. I vår affärsidé ingår att ansvara för hela eller delar av annonsförsäljningen och arbeta mot uppsatta säljmål, men för oss stannar det inte där.

För att kunna tillföra värde på längre sikt tar vi också ett affärsutvecklande ansvar och utvecklar befintlig försäljning genom att hitta nya intäktsben.
Det kräver ett större engagemang och en djupare förståelse för affären, vilket gör oss till en värdefull affärspartner att hålla i handen under en lång tid framöver.

Vad kan vi hjälpa er med?

Alla våra uppdrag är unika på sitt sätt, men med vår erfarenhet har vi hittat en modell för att driva varje projekt effektivt och hjälpa våra uppdragsgivare att utveckla affären!

Vi agerar som extern säljorganisation för våra uppdragsgivare. Vi upprättar ett dedikerat team som med sin kunskap och erfarenhet ansvarar för hela eller delar av annonsaffären.

Vi agerar som extern säljorganisation för våra uppdragsgivare. Vi upprättar ett dedikerat team som med sin kunskap och erfarenhet ansvarar för hela eller delar av annonsaffären.

Vi agerar som extern säljorganisation för våra uppdragsgivare. Vi upprättar ett dedikerat team som med sin kunskap och erfarenhet ansvarar för hela eller delar av annonsaffären.

Vi agerar som extern säljorganisation för våra uppdragsgivare. Vi upprättar ett dedikerat team som med sin kunskap och erfarenhet ansvarar för hela eller delar av annonsaffären.

Ett par ord från VD

Tobias är bolagets VD sedan 2011 och har under sina år sett bolaget gå igenom både stor framgång och kalla stålbad då merparten av anställda och uppdrag sades upp. Idag står han bakom bygget av en trefaldigt Gasellprisad, enormt framgångsrik organisation.

CAPE har funnits med i branschen sedan 2001 och det ger oss en fantastisk inblick i branschens historia, men också möjlighet att lära av vår egen.

Vi är idag ett säljbolag inom media som både inriktar oss på de delar av annonsförsäljningen som ofta är mer resurskrävande och bygger på en mer aktivitetsdriven försäljning, men vi har också hittat nycklarna för att driva en effektiv försäljning som bygger på mer komplexa affärer. Det gör att vi känner oss trygga att säga att vi är väl rustade för att möta de utmaningar som annonsmarknaden och mediebranschen står inför idag!

Vi är inte bara en säljmaskin, vi affärsutvecklar och bygger en organisation när våra uppdragsgivare inte har kapaciteten.

Vi har en modern säljorganisation med ca. 30 anställda och omsätter idag ca. 100 mkr i årlig försäljning.

Vår framgång bygger på en stark affärskultur, en framgångskultur som vi kallar det. Det handlar om engagemang, ansvar och ett extremt starkt affärsfokus. Tillsammans bygger vi bolaget och tillsammans utgör vi Sveriges främsta sälj- och affärsutvecklingsparter.

Följ med på resan!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More