by CAPE Media

Din externa säljpartner

Vi är ett säljbolag inom media. I vår affärsidé ingår att ansvara för hela eller delar av annonsförsäljningen och arbeta mot uppsatta säljmål, men för oss stannar det inte där.

För att kunna tillföra värde på längre sikt tar vi också ett affärsutvecklande ansvar och utvecklar befintlig försäljning genom att hitta nya intäktsben.
Det kräver ett större engagemang och en djupare förståelse för affären, vilket gör oss till en värdefull affärspartner att hålla i handen under en lång tid framöver.

Vad kan vi hjälpa er med?

Alla våra uppdrag är unika på sitt sätt, men med vår erfarenhet har vi hittat en modell för att driva varje projekt effektivt och hjälpa våra uppdragsgivare att utveckla affären!

Planera följ upp och förbättra. Genomför enligt CAPEs processer och låt kunder, leverantörer och kollegor uppleva att vi har koll.

Med vår kunskap hjälper vi annonsörerna att göra medieval de förstår. Vi tar initiativ till att hitta ny kunskap och delar kunskap med varandra och kunderna. Tillsammans utvecklas vi snabbare!

Ta oss framåt och fatta beslut – för dina kunders och din egen utveckling. Lös problem direkt och få ett skönt dopaminpåslag, istället för att problemet växer till en energitjuv. Fatta hellre ett dåligt beslut än inget alls.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More